Om LFDK

Linköpings fotbolldomareklubb bildades 1934.
Klubbens medlemsantal varierar från år till år men är idag 72 medlemmar varav 52 är aktiva
domare blandat me både herrar och damer.
I klubben finns också utbildade instruktörer som utbildar domare och gör domarobservationer både
på distriktsnivå och regionnivå.
Klubben har haft medlemmar som dömt såväl landskamper som i högsta nationella serierna.
I februari 2002 utsåg Svenska Fotbolldomarförbundet (SFDF) Linköpings FDK till ”Årets
Domarklubb” en utmärkelse vi är mycket stolta och glada för.