Nu kan du söka till LFDK´s talanggrupp 2019

LFDK talanggrupp syftar till att förbereda yngre talanger för Steg 2. De domare som LFDK skickar till Steg 2 skall inte bara klara kursen, det ska vara bäst på kursen!

För att vara aktuell för talanggruppen krävs:

Betald meddelskap i LFDK.
Talangen ska döma minst en HD per vecka under säsong.
Hög tillgänglighet under säsongen (semestrar planers under Juli).
Deltagande på obligatoriskt läger under Aroscupen
27/6 – 30/6 2019.
Planeringsförmåga (eftersom vi gärna ser att du spelar fotboll krävs 100% uppdatering av lediga dagar i FOGIS).
Max två återbud, utöver skada/sjukdom,  under säsongen.
Utöver ordinarie fortbildning krävs deltagande på ytterligare två teori/praktik tillfällen.

De som blir uttagna att ingå i talanggruppen får:

Tillgång till LFDK:s bästa domarobservatörer.
Bästa matchningen på den nivån respektive talang befinner sig.
Tillgång till LFDK:s talangansvariga.

Maila din intresseanmälan till henrik.soderqvist@hotmail.se senast 31/10

Kommentera