Kontakt

Styrelsen

Ordförande: Magnus Öhlin (magnus.ohlin@lfdk.se)

Vice Ordförande: Roger Balogh (roger.balogh@lfdk.se)

Sekreterare: Justus Läsker (Justus.lasker@lfdk.se)

Klubbmästare: Djemko Gredelj (djemko.gredelj@lfdk.se)

Kassör: Rickard Karlsson (rickard.karlsson@lfdk.se)

Suppleanter: 

Ulrica Löv (ulrica.lov@lfdk.se)

Hossam Mohammad (hossam.mohammad@lfdk.se)

 

 

Andra förtroendeposter

Matchtillsättare:

Rickard Karlsson & Hanna Karslsson  (tillsattare@lfdk.se eller 070-671 97 00)

Ansvarig talanggruppen:

Henrik Söderqvist (henrik.soderqvist@lfdk.se)

 Nybörjaransvarig:

Johnny Bojestig (johnny.bojestig@lfdk.se)