Information från årsmötet

Lördagen den 18:e november hade Linköpings Fotbolldomareklubb sitt årsmöte. Vi var 17 medlemmar som deltog på årsmötet som hölls på Linköpings arena.

Nya styrelsemedlemmar

På årsmötet var det fyra val till styrelseposter. Efter omröstning valde årsmötet att gå valberedningens förslag.

Till Ordförande valdes Magnus Öhlin på två år.

Till Kassör valdes Rickard Karlsson på två år.

Till Klubbmästare valdes Djemko Gredelj  på två år.

Till Suppleant valdes Hossam Mohammad  på två år.
Vi välkomnar de nya personerna till styrelsen. Vi tackar därmed av Jon Lindholm, Shayan Mollaei och Johnny Bojestig för deras tid i styrelsen. Vi vill också passa på att tacka valberedningen –  Henrik Söderqvist, Nedir Zepcan och Torsten Petterson – för ett väl genom fört jobb.

Den fullständiga styrelsen ser du ut på följande sätt:

  • Ordförande, Magnus Öhlin
  • Vice Ordförande, Roger Balogh
  • Sekreterare Justus Läsker
  • Kassör, Rickard Karlsson
  • Klubbmästare, Djemko Gredelj
  • Suppleant, Ulrica Löv
  • Suppleant, Hossam Mohammad

Kommentera