Börja döma

Att döma fotboll är kul!

Det är inte svårt att komma igång med att börja döma, men för att få börja döma måsta man gå igenom några steg.

1) Ta kontakt med Hampus Haglund på fotbollsförbundet och prata med henne på så vis vet förbundet och vi om att du finns. Du kommer därefter att bli inbjuden till domarkurser och får olika utskick som berör domarna.

2) Ring upp LFDK:s matchtillsättare på telefonnummer 0706-719700 och presentera dig, och berätta vad – och om - du dömt tidigare.

3) Ta kontakt med LFDKs klubbmästare (se kontaktinfo här) och se till att du kommer med i vårt medlemsregister för att kunna få mailutskick och inbjudan till domarklubbens aktiviteter.

Efter att du har gjort de tre stegen ovan kommer du att få matcher av vår matchtillsättare. Inlottningen av matcher sker utifrån klassning och den uppfattning vi i domarklubben har av dig som domare. Som nyinflyttad domare är det viktigt att du tar den kontakt som beskrivs ovan men det är även viktigt att du kommer på medlemsaktiviteter m.m. Vi försöker att regelbundet ha medlemsmöten och träffar där i har som mål att umgås.

Som ny domare får du även en ”fadder” av oss som hjälper dig med frågor som kan uppkomma och gör observationer på ditt dömande.

Ju bättre uppfattning vi har om dig som domare desto lämpligare matchning kan du få. Matchtillsättningen tenderar, av naturliga skäl, att bli något försiktigare för domare som vi inte har någon uppfattning om.

Matcherna kommer sedan att ges ut via (framför allt) nätet. Dessa får man som domare själv ta reda på.

Viktigt ang. träningsmatcher:
Träningsmatcherna lottas INTE på nätet. Dessa får du via telefon ifrån matchtillsättaren. Det är därför än viktigare att ha en ständig telefonkontakt med denne under försäsongen. Ansvaret för att ta denna kontakt vilar på dig som domare och inte på matchtillsättaren.

Att döma fotboll är som sagt kul. Vi hoppas att du som domare – antingen om du är nyinflyttade eller ny domare – kommer att trivas här i Linköping och trivas med LFDK!

Som domare är man matchledare

Som matchledare ser domarna till att reglerna efterlevs och att det råder god stämning på planen. Fotboll är inte på liv och död men det är ofta en balans på lek och allvar. Utan duktiga matchledare kan den balansen bli svår att upprätthålla. I Sverige har vi en stolt domartradition och svenska domare uppmärksammas ofta internationellt. Framgångarna på domarsidan är frukten av en väl fungerande domarutbildning som du kan läsa mer om nedan. Precis som på tränarsidan är domarutbildningen indelad i steg som leder från grund- upp till elitnivå. Som domare genomgår man även årlig fortbildning för att behålla sin licens. Det är en nödvändighet bl.a. för att regler och tolkning av dessa förändras mellan åren.

 

Bli fotbollsdomare!

Fotbollsdomare? Varför det? Ja, utan domare blir det ju ingen fotboll. Och här har vi 9 andra goda skäl till att bli domare:* Du får en bra ledarutbildning
* Du håller dig i fysisk trim
* Du blir kvar i fotbollsfamiljen
* Du tjänar en bra extraslant
* Du har roligt
* Du får uppleva god sammanhållning
* Du utvecklas som människa
* Du får chans att resa och se
* Du får spänning i livet

Det här och mer kan du läsa om i Svenska fotbollförbundets broschyr, som du kan ladda hem i PDF-format. I den finns också en talong, där du kan anmäla ditt intresse för att gå domarutbildningen.

Läs mer på Östergötlands Fotbollförbunds hemsida